Spitsmijden.nl respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van haar site. Op enigerlei wijze verkregen informatie van bezoekers, zoals via Google Analytics, het aanmeldformulier of het contactformulier, zal zorgvuldig behandeld worden. Daarbij houdt Spitsmijden.nl zich nauwlettend aan de eisen van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

AANMELDFORMULIER

Door onderstaand formulier in te vullen kunt u zich aanmelden voor spitsmijden.nl, de verzamelplaats voor spitsmijdenprojecten in Nederland. Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mail alert zodra nieuwe spitsmijdenprojecten in de door u gekozen provincie(s) van start gaan. Zo hoeft u nooit meer een project te missen!

* verplichte velden
Ik wil voor de volgende gebieden alerts ontvangen: